Jak požádat o finanční náhradu za nemoc z povolání?

Není jednoduché se vyrovnat s nemocí z povolání, která vám ztěžuje život a možná vám i zcela zabraňuje v tom, abyste si nadále pravidelně vydělávali. Je však nutné, abyste za nemoc z povolání dostali to, co vám právem náleží, tedy odškodnění.

Na co máte nárok?

Nejprve je zapotřebí, aby nemoc, kterou trpíte, byla skutečně uznána jako nemoc z povolání. Dále je třeba dokázat, že nemoc je důsledkem pracovních podmínek, za nichž daná nemoc z povolání vzniká.

Pokud je prokázáno, že jde skutečně o nemoc z povolání, máte nárok na náhradu za ztrátu výdělku, za bolest, za ztížení společenského uplatnění i náhradu účelně vynaložených nákladů spojených s léčbou. Kromě toho by vám měl zaměstnavatel vyplatit náhradu věcné škody, pokud se nějaká stala. Náhrada za trvalé následky je samozřejmě taktéž pro poškozeného dostupná.

Když se zaměstnavatelem není žádná domluva

Někdy se však stává, že zaměstnavatel vám žádné odškodnění za pracovní úraz nebo nemoc z povolání vyplatit nechce. Anebo možná nejste spokojení s výší odškodného, které vám nabízí. V tom případě se můžete obrátit na specializované poradny pro zaměstnance, které se odškodněním za pracovní úraz, trvalé následky po pracím úrazu, nemocemi z povolání i náhradami po úmrtí zaměstnance zabývají. Mohou za vás komunikovat se zaměstnavatelem a dokonce vás i právně zastupovat, bude-li to vaším přáním.

Platíte jen tehdy, je-li soud úspěšný

Jednou z takových poraden je také Pracovní úraz – Poradna pro zaměstnance. Stačí do firmy zavolat a sdělit jim váš problém. Následně vám právníci zdarma poradí nejvhodnější řešení a vysvětlí vám, jak postupovat krok za krokem, abyste se odškodnění vůbec domohli nebo aby bylo v pro vás přijatelné výši.

Zároveň vás mohou právníci zastoupit i u soudu. Zaplatíte však jenom tehdy, je-li vymáhání odškodného úspěšné. Pokud u soudu neuspějete, vůbec nic platit nemusíte. Jednejte rychle, i nárok na odškodnění má svou promlčení lhůtu. Po jejím uplynutí se žádné finanční náhrady nedočkáte.