Co je to inflace?

Inflace je růst cen, což lze přeložit jako pokles kupní síly v čase. Lze ji rozdělit do tří typů: poptávková inflace, nákladová inflace a vnitřní inflace. Nejpoužívanějšími indexy inflace jsou index spotřebitelských cen a index velkoobchodních cen. Inflaci lze vnímat pozitivně nebo negativně v závislosti na individuálním pohledu a míře změny. Ti, kteří vlastní hmotné aktiva, jako jsou nemovitosti nebo zásoby komodit, mohou chtít vidět určitou inflaci, protože to zvyšuje hodnotu jejich aktiv. Konsenzus mezi ekonomy je, že udržitelná inflace nastává, když růst peněžní zásoby národa překoná růst ekonomiky.

Pokud se ptáte na rozdíl mezi inflací a deflací, tak inflace a deflace jsou dva opačné ekonomické stavy. Inflace nastává, když ceny zboží a služeb příliš rychle rostou, zatímco deflace nastává, když tyto ceny klesají. Rovnováha mezi těmito dvěma ekonomickými stavy je křehká a ekonomika se může rychle přesunout z jednoho stavu do druhého. Centrální banky pečlivě sledují úrovně změn cen a jednají, aby zastavily inflaci nebo deflaci tím, že přijímají měnové politické kroky, jako je stanovení úrokových sazeb.

Inflace snižuje kupní sílu peněz, což umožňuje koupit méně za stejnou částku měny, zatímco deflace zvyšuje kupní sílu, což umožňuje koupit více. Oba stavy mohou být pro ekonomiku potenciálně špatné, v závislosti na základních důvodech a míře změn cen.

Inflace je charakterizována rostoucími cenami a sníženou kupní silou, často způsobenou nárůstem peněžní zásoby nebo poptávky převyšující nabídku. Deflace na druhé straně vede ke všeobecnému poklesu cen zboží a služeb, jak je uvedeno inflační mírou, která klesá pod nulový procent