Jak čárové kódy mění dynamiku skladování

Logistika a skladování dnes bez čárových kódů už prakticky neexistuje. Se zbožím a výrobky, které na sobě nesou čárový kód se pracuje efektivněji a eliminuje se přitom manuální zadávání dat a chyby způsobené lidským faktorem. Zjistěte, jak tyto „zebry“ fungují a co dalšího modernímu skladování přináší.

Trendem dnešní doby je rychlost, přesnost a efektivita, což se týká nejen skladování, ale i většiny dalších odvětví. Čárové kódy jdou přitom tomuto trendu naproti a zjednodušují spoustu činností, které by bez nich byly zdlouhavé, například ruční zadávání dat do počítače. Kromě rychlosti a menší chybovosti přispívají čárové kódy také ochraně životního prostředí, díky snazšímu monitorování data exspirace a nižší produkci odpadu. Společně se podíváme na princip jejich fungování a další výhody, které přináší.

Na jakém principu fungují čárové kódy

Za různě širokými čarami a mezerami čárového kódu se ukrývají data, která lze číst pomocí optických skenerů. Jedná se o princip tzv. optického kódování, kdy každá kombinace čar a mezer reprezentuje určitý znak nebo číslo. Optické skenery přitom vysílají na čárový kód světelný paprsek a následně analyzují odražené světlo. Kořeny čárových kódů sahají do 50. let dvacátého století, kdy byly poprvé použity na pokladnách v obchodech.

Přínosy čárových kódů při skladování

  • Rychlá a jednoduchá identifikace produktů pomocí čtečky
  • Lepší přehled při vedení evidence a sledování skladových zásob
  • Eliminace manuálního zadávání dat
  • Minimalizace chyb způsobených lidským faktorem
  • Zefektivnění průběhu inventury
  • Urychlení kompletace objednávek
  • Zlepšení organizace a optimalizace skladových prostor a logistických procesů
  • Možnost přehledného sledování dat expirací produktů
  • Urychlení vyhledávání produktů ve skladu a další